IITTALA • FINLAND
Iittala - Aarne Iittala - Aarne
AARNE
DESIGN: GORAN HONGELL
Iittala - Essence Iittala Essence Iittala - Essence
ESSENCE
DESIGN: ALFREDO HÄBERLI
Iittala - Kartio Iittala - Kartio
KARTIO
DESIGN: KAJ FRANCK
Iittala - Senta Iittala - Tapio Iittala - Ultima Thule
Iittala - Tapio Iittala Ultima Thulme
SENTA
DESIGN: ALFREDO HÄBERLI
TAPIO
DESIGN: TAPIO WRIKKALA
ULTIMA THULE
DESIGN: TAPIO WRIKKALA
IIttala IIttala
AINO AALTO
Iittala Kasthelmi Iittala Lempi
KASTHELMI LEMPI


OTHER IITTALA PRODUCTS